Антени и антенни устройства

Антени и антенни устройства – Цифрови приемници, декодери, антени, сателитни чинии и приемници, видеосплитери и др.