Кондензатори

Кондензатори:

Кондензаторът е пасивен електронен компонент с два извода, предназначен за временно съхранение на електрически заряд чрез енергията на електрическото поле.

Устройството на използваните в практиката кондензатори варира в широки граници. Те почти винаги съдържат поне два проводника, разделени от непроводящ диелектрик. При наличие на потенциална разлика между двата проводника в диелектрика възниква статично електрическо поле. В резултат на което от едната му страна се натрупва положителен, а от другата – отрицателен заряд.