Потенциометри

Потенциометри приложение:

Потенциометрите се използват главно за управление на електрически и електронни устройства. Обикновено се включват към електрическата верига като товар. Позицията на плъзгача на потенциометъра дава визуална индикация за настройката. Това позволява маркиране на степени върху панела за управление на уреда в който е вграден.

Потенциометрите рядко се използват за регулиране на мощност по-голяма от 1 W. Загубите от протичането на електрически ток в потенциометъра се определят не само от стойността на неговото общо съпротивление, но и от паралелно включеното съпротивление на товара между средната и една от крайните му точки. При сложното разпределение на електрическия ток в тази верига, загубите може да се окажат значителни и в потенциометъра може да се отделя топлина водеща до функционалното му разрушаване. Поради това потенциометрите се произвеждат не само с маркирана стойност на резистивния елемент, но и с маркирана мощност.