Терморезистори

Терморезистори:

Терморезисторът е резистор, чието съпротивление се влияе силно от температурата на околната среда. В зависимост от това, дали температурният коефициент е положителен или отрицателен, терморезисторите се делят съответно на позистори и термистори. Терморезисторите се използват основно за измерване на температури, ограничаване и стабилизация на тока в електрическите схеми и за температурна компенсация в транзисторните схеми. Терморезисторите имат ниска цена; много добра чувствителност; добра стабилност; силно изразена нелинейност и са приложими в границите от около -20 до +120 градуса по Целзий.