Релета и контактори

Релета и контактори:

Релето (на английски: relay) е електромеханичен електронен компонент – електромагнитен превключвател, предназначен за комутация на електрическа верига при малки токове с цел скокообразно изменение на изходната величина при зададено изменение на входната величина. Широко се използва в различни автоматични устройства. По принципа си на действие има електрически, пневматични, механични и термични релета, но най-разпространени са електрическите (електромагнитните) релета.

Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения , чието задвижване е автоматично. Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване. Най-разпространени са електромагнитните контактори.