Контактори

Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения, чието задвижване е автоматично. Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства  при обичайни условия на работа. Най-разпространени са електромагнитните контактори.

Основните компоненти на контактора са бобина, главни и спомагателни контакти, корпус, магнитопровод и дъгогасителна система. Електромагнитената система на контактора се образува от бобината и магнитопроводът. Контакторите имат главна, силова и спомагателна, управляваща верига, като е възможно и да няма спомагателни контакти или дъгогасителни камери, когато токът е по-малък. Контакторите за постоянен и за променлив ток имат различия в конструкцията си.