Измервателна апаратура

В категория измервателна апаратура ще откриете голямо разнообразие от мултиметри, амперклещи, термометри, влагомери, детектори на напрежение, тестери на кабели. LCR метри, анемометри, газ детектори, измервателни системи за вграждане, осцилоскопи, сигнал генератори, стрелкови системи, шунтове, електромери, сонди за измервателни уреди.