Средства за автоматика и автоматизация

В категория средства за автоматика и автоматизация ще откриете разнообразие от индуктивни и капацитивни сензори; фотоелектрически датчици; сензори и преобразуватели за температура; термостати; сензори за магнитно поле; магнити; сензори за ниво на течност; дебитомери; сензори и преобразуватели за налягане; ултразвукови сензори; сензори за натиск; датчици за наклон; сензори за влажност; сензори за газ; енкодери; кабели за датчици; таймери; броячи; регулатори; регистратори; PLC контролери; програмируеми релета; сигнализиращи устройства; индустриални мрежи; пресостати и др.