Датчици и сензори

В категория датчици и сензори ще откриете разнообразие от капацитивни датчици; датчици на хол; магнитни датчици; индуктивни датчици; оптични датчици; температурни датчици и сонди; рефлектори; куплунг комплекти за датчици; ултразвукови датчици; датчици за натиск; датчици за влага; превключвател наклон; шокови датчици и др.