Транзистори

Транзистори:

Транзисторът е полупроводников активен електронен компонент, който осъществява усилване, комутация и преобразуване на електрически сигнали. Транзисторите са в основата на всички съвременни електронни устройства и се използват практически във всички съвременни битови уреди.

Видове транзистори: Биполярни транзистори;Полеви транзистори; MOS транзистори; IGBT транзистор; EOSFET транзистор; JFET транзистор; LDMOS транзистор; MESFET транзистор; MISFET транзистор; MODFET транзистор; MOSFET транзистор; VMOS транзистор