IGBT транзистори

IGBT транзистори от онлайн магазин eshop-bg.com

IGBT транзистор или само IGBT (от английски: Insulated Gate Bipolar Transistor) представлява полупроводниково устройство с три извода което се състои схемно от биполярен транзистор, управляван от полеви транзистор с изолиран гейт. Съчетава много висок входен импеданс на полевия транзистор с големите токове, които може да превключва биполярния транзистор. Ползва се във всички съвременни електромобили и изобщо схеми с превключване на големи токове.