Ферити

Ферити и феритни сърцевини

Феритните сърцевини са вид магнитен материал. Използва се в различни приложения, включително потискане на EMI и изолиране на сигнала. Те са съставени от феромагнитен материал, като желязо, никел или кобалт. Използват се за намаляване на количеството електромагнитни смущения (EMI), които могат да бъдат генерирани от електрически и електронни устройства. Феритните сърцевини могат да се използват за изолиране на сигналите един от друг, което позволява подобрена цялост на сигнала и по-добра производителност.

Когато се използват за потискане на EMI, феритните сърцевини действат като щит. Поглъщайки и разсейвайки електромагнитната енергия, която се генерира от устройството. Това помага да се намали количеството смущения, които могат да бъдат причинени от устройството, позволявайки подобрена производителност. Феритните сърцевини също могат да се използват за намаляване на количеството шум, генериран от устройството, което може да помогне за подобряване на съотношението сигнал/шум.

Когато се използват за изолиране на сигнала, феритните сърцевини могат да се използват за разделяне на два сигнала един от друг. Това може да бъде от полза в приложения, при които два сигнала трябва да се държат отделно. Чрез използването на феритни сърцевини сигналите могат да се държат отделно, което позволява подобрена цялост на сигнала и по-добра производителност.